Oglasna ploča (doc.dr.sc. Sanja Perinović Jozić)

Raspored predavanja iz Premaza i Polimernih materijala 3_SZOM

Obavještavaju se studenti treće godine stručnog studija Zaštita i oporaba materijala da su predavanja iz Premaza prebačena u termin 15:15-17:00, a predavanja iz Polimernih materijala u termin 17:15-19:00. Predavaonica nije promijenjena (E407). Predavanja iz Polimernih materijala se nalaze u Nastavnim materijalima Zavoda za organsku tehnologiju pod nazivom Polimerni_materijali_2018_2019.

Vježbe iz Ambalaže (2_DKT_MK)

AMBALAŽA
Laboratorijske vježbe - ak. god. 2016./2017.
Obavještavaju se studenti druge godine diplomskog studija kemijske tehnologije (smjer: Mediteranske kulture) da će u ponedjeljak 10.4.2017. u 10:00 sati u laboratoriju B503 započeti vježbe iz Ambalaže.
Voditelj vježbi:
doc. dr. sc. Sanja Perinović Jozić
Split, 5.4.2017.

pdfRaspored vježbi iz Ambalaže