Doc. dr.sc. Maša Buljac

Napisao/la Maša Buljac on .

Indeks Članka

geek zombie 128Ime i prezime: Maša Buljac

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:masa@ktf-split.hr


Datum (od-do): 2006-2012

Naziv organizacije: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Tema: Prostorna i vremenska raspodjela antropogenih elemenata u sedimentu kaštelanskog zaljeva

Akademski stupanj: Doktorica znanosti iz znanstvenog područja  prirodnih znanosti


Datum (od– do): od 1. lipnja 2009. – do danas; Kemijsko-tehnološki fakultet
od 1. studenog 2001. – 31. svibnja 2009; Veleučilište u Splitu/Sveučilišni studijski centar za stručne studije

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet; Ruđera Boškovića 35, Split

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori:

Osnovna aktivnost i dogovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto: docent/2015

Osnovna aktivnost i dogovornost


STRANI JEZICI: Engleski jezik
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE: Znanje iz obrazovanja: voditelj vježbi i seminara, te predavanja  Zavoda za kemiju okoliša, organizacija i provođenje nastave, razvoj plana i programa kolegija i uvođenje novih kolegija u nastavu
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA: Istraživanja koja obuhvaćaju kemijska zbivanja u okolišu kao i istraživanja usmjerena prema razvoju elektrokemijskih senzora za određivanje kemijskih vrsta u okolišu i farmaceutskim pripravcima.
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE: Seminar i vježbe iz kolegija "Kemija okoliša"

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE: Seminar iz kolegija "Kemija i zaštita zraka"
Seminar i vježbe iz kolegija "Analitička kemija okoliša"
Predavanja i seminar iz kolegija "Sustavi upravljanja okolišem"

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE: Seminar iz kolegija "Kemija materijala"
Seminar i vježbe iz kolegija "Analitička kemija okoliša"
Predavanja, seminar i vježbe iz kolegija "Kemija tla"
Seminar i vježbe iz kolegija "Kemija voda"
Predavanja, seminar i vježbe iz kolegija "Sustavi upravljanja okolišem"

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE: Predavanja, seminar i vježbe iz kolegija "Kemija tla"


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane
 Marina Barnjak: Karakteristike sedimenata morskih okoliša Splita, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, srpanj 2011, 55 str. 
 Antonija Mijić: Određivanje olova u zraku, moru i morskom sedimentu, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, 18.7. 2012, 55 str. 
 Iva Kolobarić:Određivanje vrste, podrijetla i kemijskog sastava različitih uzoraka tla, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, 27. 9. 2013, 48 str. 
 Ivana Pervan: Potenciometrijsko određivanje klorida, fluorida i jodida u tlu pri različitim pH vrijednostima, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, 7.10.2014., 49 str.
 Paula Pavić: Spektrofotometrijsko određivanje folne kiseline u realnim uzorcima , završni rad,  Kemijsko-tehnološki fakultet, 14.07. 2015, 35 str.
 Marija Radetić: OCJENA EKOLOŠKOG STANJA MORA U AKVATORIJU OTOKA VISA PREMA TROFIČKOM INDEKSU TRIX, diplomski rad,  Kemijsko-tehnološki fakultet, 17.10. 2016, 58 str.
 Anja Lebo: ODREĐIVANJE UMJETNOG BOJILA (SUNSET YELLOW) U PREHRAMBENIM PROIZVODIMA, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, 18.10. 2016, 61 str.
 Marija Landeka: ODREĐIVANJE KEMIJSKIH KARAKTERISTIKA TLA U SVRHU PODIZANJA TRAJNIH NASADA SMILJA, diplomski rad,  Kemijsko-tehnološki fakultet, 3.10. 2016, 70 str.
 Paula Vidaković, ODREĐIVANJE UMJETNOG BOJILA (QUINOLINE YELLOW) U PREHRAMBENIM PROIZVODIMA, zavrsni rad, KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, 15.09. 2017, 51 str.
 Ela Šimera, METODE ODREĐIVANJA PRISTUPAČNOG FOSFORA U TLU / UTJECAJ TIPA TLA I GNOJIDBE, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, 12.07. 2017., 50 str.
 Lucija Radaš, ODREĐIVANJE KEMIJSKOG SASTAVA RAZLIČITIH UZORAKA TALA, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, 28.09. 2017, 45 str.
 Ana Jerončić, OCJENA EKOLOŠKOG STANJA MORA NA POSTAJAMA KAŠTELANSKI ZALJEV, DUBROVNIK, PODSTRANA I PELJEŠAC PREMA TROFIĈKOM INDEKSU TRIX,  završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, 28.09.   2017, 60 str.
 Matea Herceg, SPEKTROFOTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE UMJETNOG BOJILA (QUINOLINE YELLOW) U PREHRAMBENIM PROIZVODIMA, završni rad,  Kemijsko-tehnološki fakultet, 10.7. 2017., 47 str.
 Ina Baletić, Sjetvena grbica (Lepidium sativum L.) kao potencijalni hiperakumulator bakra, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, 12.07. 2017, 86 str.
 Ružica Magazin, ODREĐIVANJE LAKOPRISTUPAČNOG FOSFORA AL-METODOM, / završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, 12.09. 2018, 38 str.
 Ana Marijanović, ISPITIVANJE POTENCIJALA HIPERAKUMULACIJE LUNARIA ANNUA L. NA METALE BAKRA I OLOVA, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, 29.10. 2018, 86 str.
 Ana Đaković, VOLTAMETRIJSKO ODREĐIVANJE NIKLA U TLU ELEKTRODOM OD STAKLASTOG UGLJIKA MODIFICIRANOM SLOJEM ŽIVE, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, 26.10. 2018, 93 str.


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=325126