Doc. dr.sc. Maša Buljac - Edukacija

Napisao/la Maša Buljac on .

Indeks Članka

Datum (od-do): 2006-2012

Naziv organizacije: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Tema: Prostorna i vremenska raspodjela antropogenih elemenata u sedimentu kaštelanskog zaljeva

Akademski stupanj: Doktorica znanosti iz znanstvenog područja  prirodnih znanosti