doc. dr. sc. Ivana Škugor Rončević

Napisao/la Ivana Škugor Rončević on .

Indeks Članka


IMG 20190410 WA0000 128Ime i prezime: Ivana Škugor Rončević

Adresa: Ruđera Boškovića 35

Telefon: 021/329472

Fax: 021/329461

E-mail: skugor@ktf-split.hr


Datum (od-do): 2007-2013

Naziv organizacije:

Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu

Tema:

Razvoj biorazgradivih metalnih implantata: utjecaj modifikacije površine na brzinu dekompozicije i biokompatibilnost

Akademski stupanj: doktor znanosti


Datum (od– do) 01. rujna 2006. -

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko tehnološkom fakultetu u Splitu

Vrsta posla:

Poslijedoktorand

Radno mjesto/izbori:

Poslijedoktorand / 5. veljače 2014.

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjestoDocent /1. veljače 2018.

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI Engleski
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

Analitički pristup rješavanju problema

TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
Vladanje Office paketom i drugim standardnim računalnim aplikacijama, Vladanje računalnim aplikacijama iz područja znanstvenog rada
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
Znanstveno-istraživačka djelatnost usmjerena je na istraživanja vezana za utjecaj modifikacije površine na brzinu dekompozicije (korozijsku otpornost) metalnih materijala, i to biokompatibilnih (magnezij, magnezijeve legure), te inženjerskih materijala (bakar, nikal, bakar-nikal legure).
Istraživanja elektrokemijskih svojstava i mogućih elektrokemijskih primjena pripremljenih koordinacijskih polimera primijenjenih u krutom stanju na površinski modificirane elektrode.

Invitation to submit a paper to the Special Issue of Chemosensors
Chemosensors | Special Issue : Metal Complexes for Sensor Design and Electrochemical Applications (mdpi.com)

DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE Komunikativna

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

Opća kemija, Anorganska kemija 1, Vježbe iz opće kemije, Vježbe iz anorganske kemije 1, Anorganska kemija 2, Vježbe iz anorganske kemije 2

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

Opća kemija, Anorganska kemija, Vježbe iz opće kemije, Vježbe iz anorganske kemije

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

Kemija površina, Kemija čvrstog stanja

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=291992