doc. dr. sc. Ivana Škugor Rončević - Edukacija

Napisao/la Ivana Škugor Rončević on .

Indeks Članka

Datum (od-do): 2007-2013

Naziv organizacije:

Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu

Tema:

Razvoj biorazgradivih metalnih implantata: utjecaj modifikacije površine na brzinu dekompozicije i biokompatibilnost

Akademski stupanj: doktor znanosti