doc. dr. sc. Ivana Škugor Rončević - Osobne vještine i kompetencije

Napisao/la Ivana Škugor Rončević on .

Indeks Članka

STRANI JEZICI Engleski
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

Analitički pristup rješavanju problema

TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
Vladanje Office paketom i drugim standardnim računalnim aplikacijama, Vladanje računalnim aplikacijama iz područja znanstvenog rada
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
Znanstveno-istraživačka djelatnost usmjerena je na istraživanja vezana za utjecaj modifikacije površine na brzinu dekompozicije (korozijsku otpornost) metalnih materijala, i to biokompatibilnih (magnezij, magnezijeve legure), te inženjerskih materijala (bakar, nikal, bakar-nikal legure).
Istraživanja elektrokemijskih svojstava i mogućih elektrokemijskih primjena pripremljenih koordinacijskih polimera primijenjenih u krutom stanju na površinski modificirane elektrode.

Invitation to submit a paper to the Special Issue of Chemosensors
Chemosensors | Special Issue : Metal Complexes for Sensor Design and Electrochemical Applications (mdpi.com)

DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE Komunikativna