prof. dr. sc. Olivera Politeo

Indeks Članka

Datum: 2003-danas

Poslodavac i adresa poslodavca: KTF-Split

Vrsta posla: znanstveno-nastavni rad

Radno mjesto/izbori: izv. prof. / 2014; doc. / 2009; poslijedok.-viši asist. / 2007

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum: 1999-2003

Poslodavac i adresa poslodavca: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split

Vrsta posla:znanstveni novak-asistent

Radno mjesto/izbori:

Osnovna aktivnost i odgovornost: