prof. dr. sc. Olivera Politeo

Indeks Članka

STRANI JEZICI: engleski-aktivno; francuski-pasivno
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA: kemijski i biološki profili začinskog, aromatičnog i medicinski važnog bilja
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE