Prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić

Napisao/la Nenad Kuzmanić on .

Indeks Članka


Berlin rujan 2011 NKc    Nenad Kuzmanić

    Zavod za kemijsko inženjerstvo

    Telefon: ++385 21 329 468

    Fax: ++385 21 329 461

    E-mail: kuzmanic@ktf-split.hr


Edukacija:

Godina stjecanja doktorata znanosti: 1995. g.

Naziv institucije: Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet 

Akademski stupanj: Doktor znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo, grana mehanički, toplinski i separacijski procesi

 

Godina stjecanja magisterija znanosti: 1989. g.

Naziv institucije: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Akademski stupanj: Magistar znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo

 

Godina diplomiranja: 1983. g.

Naziv institucije: Sveučilište u Splitu, Tehnološki fakultet

Akademski stupanj: Diplomirani inženjer kemijske tehnologije


Radno iskustvo:

Datum : Od ožujka 1983. do prosinca 1984. g.

Poslodavac i adresa poslodavca:  R.O. "Jugovinil" - Kaštel Sućurac - Pogon kloralkalne elektrolize

Radno mjesto: Samostalni tehnolog za proizvodnju klora.

 

Datum : Od prosinca 1984. g. 

Poslodavac i adresa poslodavca:  Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet 

Radno mjesto/izbori: 

1984. g. zapošljava se kao asistent u Zavodu za kemijsko inženjerstvo

U znanstveno zvanje znanstvenog asistenta izabran 1989. g.

U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran 1996. g.

U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora izabran 2002. g.

U znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora izabran 2007. g.

U znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju izabran 2012. g.


Znanstveno usavršavanje:

2000. - 2001. g., Missouri University of Science and Technology, Department of Chemical Engineering, Rolla , Missouri, SAD (Fulbrightova stipendija)

1991. - 1992. g., Politecnico di Torino, Dipartimento di Scienza dei Materiali e Ingegneria Chimica, Torino, Italija

1985. g., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Laboratorij za mjerenje i vođenje procesa, Zagreb


Osobne vještine i kompetencije:
 
STRANI  JEZICI : Aktivno znanje talijanskog i engleskog jezika
 
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE:

Dekan Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, 2011. - 2013. g.

Prodekan za nastavu Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, 2003. - 2006. g.

Voditelj Sveučilišnog poslijediplomskog studija iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo (KTF-Split), 2010. g.

Član ECTS-odbora Sveučilišta u Splitu, 2003. - 2006. g.

Predstojnik Zavoda za kemijsko inženjerstvo

Glavni koordinator povjerenstava zaduženih za formiranje preddiplomskog i diplomskog studija kemijske-tehnologije, preddiplomskog i diplomskog studija kemije te stručnog studija kemijske tehnologije pri Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu

Operacionalizacija Studija farmacije pri Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu (2004. -2006.)

Predsjednik Udruge bivših studenata i prijatelja Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, 2009. - 2011. g.

Predsjednik Hrvatskog kemijskog društva, Podružnice za Dalmaciju, 1997. - 1998. g.

Tajnik Hrvatskog kemijskog društva, Podružnice za Dalmaciju, 1993. - 1995. g.

 

PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA:
Optimizacija miješanja i procesa prijenosa u višefaznim sustavima kemijskog procesnog inženjerstva

Nastava:

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE:  Prijenos tvari i energije

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE: Osnove kemijskog inženjerstva 

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE: Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša, Mehaničke i toplinske operacije

INTEGRIRANI STUDIJ FARMACIJE: Operacije farmaceutske tehnologije

SVEUČILIŠNI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ: Prijenos tvar i energije, Miješanje višefaznih sustava


Popis tema završnih i diplomskih radova u Zavodu za kemijsko inženjerstvo:

Matematičko modeliranje kinetike reakcija u heterogenim sustavima

Utjecaj miješanja na kinetičke parametre i finalni produkt kristalizacije boraksa

Ravnoteža ionske izmjene bakra na zeolitu 4A i 5A

Utjecaj temperature i vremena miješanja na kvalitetu maslinova ulja različitih sorti maslina

Utjecaj temperature i vremena miješanja na oksidacijsku stablinost maslinova ulja sorte oblica


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova