Prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić - Završni/Diplomski radovi TEME

Napisao/la Nenad Kuzmanić on .

Indeks Članka

Popis tema završnih i diplomskih radova u Zavodu za kemijsko inženjerstvo:

Matematičko modeliranje kinetike reakcija u heterogenim sustavima

Utjecaj miješanja na kinetičke parametre i finalni produkt kristalizacije boraksa

Ravnoteža ionske izmjene bakra na zeolitu 4A i 5A

Utjecaj temperature i vremena miješanja na kvalitetu maslinova ulja različitih sorti maslina

Utjecaj temperature i vremena miješanja na oksidacijsku stablinost maslinova ulja sorte oblica