Prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić - Osobne vještine i kompetencije

Napisao/la Nenad Kuzmanić on .

Indeks Članka

Osobne vještine i kompetencije:
 
STRANI  JEZICI : Aktivno znanje talijanskog i engleskog jezika
 
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE:

Dekan Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, 2011. - 2013. g.

Prodekan za nastavu Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, 2003. - 2006. g.

Voditelj Sveučilišnog poslijediplomskog studija iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo (KTF-Split), 2010. g.

Član ECTS-odbora Sveučilišta u Splitu, 2003. - 2006. g.

Predstojnik Zavoda za kemijsko inženjerstvo

Glavni koordinator povjerenstava zaduženih za formiranje preddiplomskog i diplomskog studija kemijske-tehnologije, preddiplomskog i diplomskog studija kemije te stručnog studija kemijske tehnologije pri Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu

Operacionalizacija Studija farmacije pri Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu (2004. -2006.)

Predsjednik Udruge bivših studenata i prijatelja Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, 2009. - 2011. g.

Predsjednik Hrvatskog kemijskog društva, Podružnice za Dalmaciju, 1997. - 1998. g.

Tajnik Hrvatskog kemijskog društva, Podružnice za Dalmaciju, 1993. - 1995. g.

 

PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA:
Optimizacija miješanja i procesa prijenosa u višefaznim sustavima kemijskog procesnog inženjerstva