Dr. sc. Ivana Carev

Indeks Članka

KTF 128Dr. sc. Ivana Carev

Ruđera Boškovića 35, 21000 Split

+ 385 21 329 430

 

E-mail: ivana.carev@ktf-split.hr


2009. - 2016.

Prirodoslovno - matematički fakultet Zagreb

Doktorski studij kemija - biokemija

doktorica znanosti kemije


1999-2005.

Prirodoslovno - matematički fakultet Split

Biologija i Kemija

M. Sc. biologije i kemije


2001. - 2005.

Međunarodni studij znanosti i tehnologije okoliša, Sveučilište u Splitu, Sveučilište Molise; Italija i Sveučilište Targoviste, Rumunjska

Znanost i tehnologija okoliša

B. Sc. znanosti i tehnologije okoliša

 
 
 
 

2016. - danas
Kemijsko - tehnološki fakultet, Ruđera Boškovića 35, 21 000 Split
poslijedoktorandica
Zavod za biokemiju

2009.-2016.
Kemijsko - tehnološki fakultet, Ruđera Boškovića 35, 21 000 Split

znanstvena novakinja

Zavod za biokemiju

Izrada doktorske dizertacije i nastava sa studentima


2008-2009.

Osnovna škola Bijaći, Kaštel Novi

profesorica biologije i kemije

Predmetni nastavnik

Rad sa učenicima, poučavanje


2006.-2008.

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Split

Rad na nacionalnim i međunarodnim projektima zaštite okoliša i prirode.

 


2013.

University Paris Sud, Orsay i institut C.N.R.S. Gif sur Ivette, Francuska

Stipendija francuske vlade za istraživače

znanstvena novakinja

Znanstvena istraživanja i usavršavanja


2014.-2015.

Centre of Excellence for Biosensors, Instrumentation and Process Control, Slovenia

EU projekt PACCINNO, Managerial business skills development for researchers (MBDSr)


Engleski, Talijanski
Dobre organizacijske vještine
Biokemija, antioksidacija, eterična ulja, acetilkoinesteraza, citogenetika, fitokemija
Razvijene komunikacijske vještine i vještine poučavanja i prezentiranja

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE: Vježbe biokemije

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE: Vježbe biokemije

 

 


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


1. Tutek, Klaudia.
KEMIJSKI SASTAV I ANTIKOLINESTERAZNA AKTIVNOST ETERIČNIH ULJA DALMATINSKOG BUHAČA / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 29.09. 2017, 40 str. Voditelj: Politeo, Olivera.

2. Anita Veljača.
ANTIOKSIDACIJSKI I ANTIKOLINESTERAZNI POTENCIJAL OSAM BILJNIH VRSTA RODA CENTAUREA / završni rad - preddiplomski studij.
Split, Hrvatska : Kemijsko tehnološki fakultet, 29.09.2015. 2015., 42 str. Voditelj: Politeo, Olivera.

3. Brahović, Ivana.
TESTIRANJE SPOSOBNOSTI HVATANJA SUPEROKSID RADIKALA HLAPLJIVIM SPOJEVIMA BILJAKA RODA CENTAUREA UZ POMOĆ NOVOPOSTAVLJENE WST METODE / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 17.09. 2014, 70 str. Voditelj: Politeo, Olivera.

4. Jurišić, Mia.
Ekspresija enzima superoksid-dismutaze u tkivima životinja izloženih stresu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 23.07. 2014, 42 str. Voditelj: Politeo, Olivera.

5. Irena Žderić.
Kemijski sastav hlapljivih spojeva biljaka roda Cistus / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 07.10. 2013., 44 str. Voditelj: Politeo, Olivera.

6. Tea Vukić.
Kemijski i biološki profil neisparljivih spojeva biljaka roda Cistus / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 09.10. 2013., 47 str. Voditelj: Politeo, Olivera.

7. Marija Novokmet.
Edraianthus pumilio (Portensschl.) DC.: kemijski i biološki profil / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 22.10. 2011., 50 str. Voditelj: Politeo, Olivera.

8. Petra Tomasović.
Campanula Portenschlagiana Schult.: kemijski i biološki profil / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 07.07. 2011., 52 str. Voditelj: Politeo, Olivera.

9. Gorana Jakus.
BIOLOŠKA AKTIVNOST EKSTRAKATA BILJAKA KOROMAČ I PETROVAC / diplomski rad.
Split : KTF, 25.10. 2010., 50 str. Voditelj: dr. sc. Olivera Politeo.

10. Jelena Gojsalić.
KINETIKA ENZIMOM ACETILKOLINESTERAZA KATALIZIRANE REAKCIJE HIDROLIZE ACETILTIOKOLIN-JODIDA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 29.10. 2010., 38 str. Voditelj: Politeo, Olivera.

11. Joško Barbarić.
BIOLOŠKA AKTIVNOST NEISPARLJIVIH SPOJEVA BILJKE DALMATINSKI CRNI BOR Pinus nigra ssp. dalmatica / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko tehnološki fakultet, 21.10. 2010, 54 str. Voditelj: Politeo, Olivera.

12. Tadijana Vrdoljak.
SPOSOBNOST ANTIOKSIDACIJE I INHIBICIJE ENZIMA ACETILKOLINESTERAZE EKSTRAKTIMA BILJKE ARTIČOKA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 27.10. 2010, 47 str. Voditelj: Politeo, Olivera.

13. Ajduković, Petra.
INHIBICIJA ENZIMA ACETILKOLINESTERAZE I ANTIOKSIDACIJSKO DJELOVANJE EKSTRAKATA IZ KORE VRBE (Salix alba L.) I MASLAČKA (Taraxacum officinale Web.) / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 23.10. 2009., 55 str. Voditelj: Jukić, Mila.

14. Lejla Ferhatović.
Biološka aktivnost neisparljivih spojeva biljaka porodice Asteraceae / diplomski rad.
Split : Kemijsko tehnološki fakultet, listopad 2009., 58 str. Voditelj: Politeo, Olivera.

 Popis radova Dr. sc. Ivana Carev