Dr. sc. Ivana Carev

Indeks Članka

 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


1. Tutek, Klaudia.
KEMIJSKI SASTAV I ANTIKOLINESTERAZNA AKTIVNOST ETERIČNIH ULJA DALMATINSKOG BUHAČA / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 29.09. 2017, 40 str. Voditelj: Politeo, Olivera.

2. Anita Veljača.
ANTIOKSIDACIJSKI I ANTIKOLINESTERAZNI POTENCIJAL OSAM BILJNIH VRSTA RODA CENTAUREA / završni rad - preddiplomski studij.
Split, Hrvatska : Kemijsko tehnološki fakultet, 29.09.2015. 2015., 42 str. Voditelj: Politeo, Olivera.

3. Brahović, Ivana.
TESTIRANJE SPOSOBNOSTI HVATANJA SUPEROKSID RADIKALA HLAPLJIVIM SPOJEVIMA BILJAKA RODA CENTAUREA UZ POMOĆ NOVOPOSTAVLJENE WST METODE / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 17.09. 2014, 70 str. Voditelj: Politeo, Olivera.

4. Jurišić, Mia.
Ekspresija enzima superoksid-dismutaze u tkivima životinja izloženih stresu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 23.07. 2014, 42 str. Voditelj: Politeo, Olivera.

5. Irena Žderić.
Kemijski sastav hlapljivih spojeva biljaka roda Cistus / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 07.10. 2013., 44 str. Voditelj: Politeo, Olivera.

6. Tea Vukić.
Kemijski i biološki profil neisparljivih spojeva biljaka roda Cistus / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 09.10. 2013., 47 str. Voditelj: Politeo, Olivera.

7. Marija Novokmet.
Edraianthus pumilio (Portensschl.) DC.: kemijski i biološki profil / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 22.10. 2011., 50 str. Voditelj: Politeo, Olivera.

8. Petra Tomasović.
Campanula Portenschlagiana Schult.: kemijski i biološki profil / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 07.07. 2011., 52 str. Voditelj: Politeo, Olivera.

9. Gorana Jakus.
BIOLOŠKA AKTIVNOST EKSTRAKATA BILJAKA KOROMAČ I PETROVAC / diplomski rad.
Split : KTF, 25.10. 2010., 50 str. Voditelj: dr. sc. Olivera Politeo.

10. Jelena Gojsalić.
KINETIKA ENZIMOM ACETILKOLINESTERAZA KATALIZIRANE REAKCIJE HIDROLIZE ACETILTIOKOLIN-JODIDA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 29.10. 2010., 38 str. Voditelj: Politeo, Olivera.

11. Joško Barbarić.
BIOLOŠKA AKTIVNOST NEISPARLJIVIH SPOJEVA BILJKE DALMATINSKI CRNI BOR Pinus nigra ssp. dalmatica / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko tehnološki fakultet, 21.10. 2010, 54 str. Voditelj: Politeo, Olivera.

12. Tadijana Vrdoljak.
SPOSOBNOST ANTIOKSIDACIJE I INHIBICIJE ENZIMA ACETILKOLINESTERAZE EKSTRAKTIMA BILJKE ARTIČOKA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 27.10. 2010, 47 str. Voditelj: Politeo, Olivera.

13. Ajduković, Petra.
INHIBICIJA ENZIMA ACETILKOLINESTERAZE I ANTIOKSIDACIJSKO DJELOVANJE EKSTRAKATA IZ KORE VRBE (Salix alba L.) I MASLAČKA (Taraxacum officinale Web.) / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 23.10. 2009., 55 str. Voditelj: Jukić, Mila.

14. Lejla Ferhatović.
Biološka aktivnost neisparljivih spojeva biljaka porodice Asteraceae / diplomski rad.
Split : Kemijsko tehnološki fakultet, listopad 2009., 58 str. Voditelj: Politeo, Olivera.