Dr. sc. Antonija Kaćunić

Napisao/la Antonija Čelan on .

Indeks Članka


slika osobnaIme i prezime: Antonija Čelan

Adresa: Ruđera Boškovića 35, 21 000 Split

Telefon: 021 329 453

E-mail: akacunic@ktf-split.hr


 


Datum: studeni 2016.

Naziv organizacije: Sveučilište u Splitu - Kemijsko-tehnološki fakultet

Tema: Utjecaj miješanja na kinetiku nukleacije i rasta kristala boraksa u šaržnom kristalizatoru s dvama miješalima

Akademski stupanj: Doktor znanosti


Datum
: travanj 2010.

Naziv organizacije: Sveučilište u Zagrebu - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Tema: Zaštita ugljičnog čelika u morskom okolišu

Akademski stupanj: Diplomirani kemijski inženjer

 


Datum (od– do): 2011. - danas

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet, Teslina 10/V, 21000 Split

Radno mjesto/izbori: Znanstveni novak - asistent


Datum (od– do): Listopad - prosinac 2008.

Institucija: Cortec Corporation

Radno mjesto: Laboratorijski tehničar - istraživanje u sklopu izrade diplomskog rada

Osnovna aktivnost i odgovornost: Ispitivanje korozije i zaštite konstrukcijskih materijala koristeći različite elektrokemijske metode, obrada i tumačenje dobivenih rezultataJEZICI:
Engleski jezik (iskusni korisnik C2), talijanski jezik (temeljni korisnik A1)
 
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE:
rukovođenje timom i rad u timu, iskustvo u organizaciji međunarodnog studentskog skupa - Tehnologijada
 
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
 
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA:
Miješanje u sustavima čvrsto-kapljevito
 
RAČUNALNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE:
Izvrsno poznavanje: Microsoft Office, CorelDraw, Origin, e-mail, Internet
Osnovno znanje: AutoCad, Corel, Gamry Computer Software, Corrosion analysis software, Matlab, ChemCad
 
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE:
grafički dizajn
 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE:

Vježbe iz prijenosa tvari i energije, Vježbe iz tehnoloških operacija, Jedinične operacije u zaštiti okoliša (vježbe)

PREDDIPLOMSKI STUDIJ PREHRAMBENE TEHOLOGIJE:
Prijenos tvari i energije (vježbe)

INTEGRIRANI STUDIJ FARMACIJE:
Operacije farmaceutske tehnologije (vježbe)

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE
Biokemijsko inženjerstvo (vježbe)

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE:
Mjerenje i automatsko vođenje procesa (suradnik u nastavi, vježbe), Automatsko reguliranje procesa (vježbe), Mehaničke i toplinske operacije (seminari i vježbe), Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša (seminari i vježbe),  Operacije separacije (vježbe)


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


Popis radova