Dr. sc. Antonija Kaćunić - Edukacija

Napisao/la Antonija Čelan on .

Indeks Članka

Datum: studeni 2016.

Naziv organizacije: Sveučilište u Splitu - Kemijsko-tehnološki fakultet

Tema: Utjecaj miješanja na kinetiku nukleacije i rasta kristala boraksa u šaržnom kristalizatoru s dvama miješalima

Akademski stupanj: Doktor znanosti


Datum
: travanj 2010.

Naziv organizacije: Sveučilište u Zagrebu - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Tema: Zaštita ugljičnog čelika u morskom okolišu

Akademski stupanj: Diplomirani kemijski inženjer