Dr. sc. Antonija Kaćunić - Nastava

Napisao/la Antonija Čelan on .

Indeks Članka

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE:

Vježbe iz prijenosa tvari i energije, Vježbe iz tehnoloških operacija, Jedinične operacije u zaštiti okoliša (vježbe)

PREDDIPLOMSKI STUDIJ PREHRAMBENE TEHOLOGIJE:
Prijenos tvari i energije (vježbe)

INTEGRIRANI STUDIJ FARMACIJE:
Operacije farmaceutske tehnologije (vježbe)

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE
Biokemijsko inženjerstvo (vježbe)

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE:
Mjerenje i automatsko vođenje procesa (suradnik u nastavi, vježbe), Automatsko reguliranje procesa (vježbe), Mehaničke i toplinske operacije (seminari i vježbe), Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša (seminari i vježbe),  Operacije separacije (vježbe)