Dr. sc. Irena Krešić

Napisao/la Irena Krešić on .

Indeks Članka

Slika

Ime i prezime: Irena Krešić

Adresa: Ruđera Boškovića 35, 21 000 Split

Telefon: 021/329-457

Fax: 021/329-461

E-mail: ibanovac@ktf-split.hr


Datum (od-do): 2003-2010 
Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
Tema: Razvijanje vodika na elektrodama od nikla
Akademski stupanj: dipl. ing.

Datum (od-do): 2013-2020.
Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
Tema: Polimerni elektroliti na bazi poli(etilen-oksida)
Akademski stupanj: dr. sc.                

 

 

 


Datum (od– do) 2011-

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori: Znanstveni novak-asistent

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI engleski (aktivno),talijanski (pasivno)
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA polimerni nanokompoziti
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

Vježbe iz odabranih procesa kemijske industrije

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

Vježbe iz tehnoloških procesa organske industrije

Vježbe iz procesa organske industrije

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

Vježbe iz biotehnoloških procesa

Vježbe iz ambalaže


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 Popis radova