dipl.ing. Irena Krešić

Indeks Članka

Datum (od– do) 2011-

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori: Znanstveni novak-asistent

Osnovna aktivnost i odgovornost: