Dr. sc. Irena Krešić - Edukacija

Napisao/la Irena Krešić on .

Indeks Članka

Datum (od-do): 2003-2010 
Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
Tema: Razvijanje vodika na elektrodama od nikla
Akademski stupanj: dipl. ing.

Datum (od-do): 2013-2020.
Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
Tema: Polimerni elektroliti na bazi poli(etilen-oksida)
Akademski stupanj: dr. sc.