FIZIKA (PPT, ZOM) - pismeni ispit 10.9.2019.

Pismeni ispit iz kolegija FIZIKA (PPT, ZOM) održat će se 10.9.2019. (9:00 sati, amfiteatar A02).

Dr. sc. Mirko Marušić, viši predavač

Matematika 2_promjena sata održavanja pismenog ispita (rok 12.9.2019.)


Pismeni ispit iz kolegija Matematika 2 održat će se 12.9.2019. u 14:30 sati (umjesto u 8:00 sati).

Split, 6.9.2019.       Katedra za matematiku

Rezultati ispita iz Analitičke kemije I (teorija) za studente PK

Rezultati teorijskog dijela ispita iz Analitičke kemije I za studente PK održanog 4 rujna 2019


0011169027      65%
0011169102      60%
0011164501       35%

Uvid u test i upis ocjena biti će u petak, 6 rujna od 9-10 sati u uredu predmetnog nastavnika

Predmetni nastavnik

Biokemija II - ispit

Ispit iz kolegija Biokemija II održat će se 6.9.2019. u predavaonici E400 s početkom u 12 sati.

Mila Radan

Rezultati ispita iz Analitičke kemije I (zadaci) PK

Rezultati ispita iz Analitičke kemije I, za studente PK, 

0011164501 60%
0011169032 35%

Usmeni dio ispita održati će se u srijedu, 4 rujna od 14,15 sati prema već oglašenom rasporedu
Predmetni nastavnik