Organska analiza (DK-OKB): Rezultati 2 parcijalnog testa

Na 2. parcijalnom testu ostvareni su sljedeći rezultati:
0177051189
  136
0011161791   125
0011162603   184
0011160955   180
0130322208   137
0011170906   152
0011161167   134
0011163135   120
0125158513   152
0125151325   132
0011165395   128
0011164564   174
0011163140   120
0011162229   191
0011165327   186
Svi studenti koji imaju 120 i više bodova (od maks, 200) položili su ispit.
Usmeni dio će se održati prema sljedećem rasporedu:

Ponedjeljak (3.2.)

U 9:00                   0011162229                         0011165327                         0011162603

U 10:30                 0011160955                         0011164564                         0130322208

U 12:00                 0011170906                         0177051189                        

Utorak (4.2.)

U 9:00                   0011161167                         0125151325                     0011165395                        

U 10:30                 0011161791                         0011163140                        

 U  11:30                0125158513                         0011163135

Molim studente da prijave ispit te da sa sobom ponesu indeks.
Svi studenti koji nisu položili mogu doći na uvid u kolokvij u četvrtak u 10:00.
Izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević

Rezultati Opća biologija

Kolokvij iz kolegija Opća biologija položili su sljedeći studenti:

KEMIJA

0011166420
0011166483
0011166602
0011166436
0011166457
0011166441
0011166569
0011166387
0011166392

PPT
0011170189
0011170696
0083224225
0011170222
0011170173
0011170313

Svi studenti koji nisu položili putem kolokvija izlaze na pismeni ispit iz oba dijela.Kolokvij iz Biokemije I

Kolokvij iz kolegijha Biokemija I održat će se u srijedu 29.1. u predavaonici F402 s početkom u 11:15.

Matematika (1)_obavijest o rezultatima 2. parcijalnog testa

Rezultati parcijalnih testova iz kolegija Matematika i Matematika 1, kao i ostale obavijesti bit će objavljene na oglasnoj ploči Katedre (4. kat) 29.1.2020. u 16:30 sati.

Split, 28.1.2020.       Katedra za matematiku

Matematika_drugi parcijalni test_25.1.2020. u 10:20 sati

Parcijalni test za studente PPT-a i SZOM-a održat će se u predavaonici F402 s početkom u 10:20 sati.

Napomene:

  • Studenti se očekuju ispred predavaonice u 10:10 sati.
  • Obavezno ponijeti indeks!

Split, 24.1.2020.       Katedra za matematiku