Biokemija I - ispit

Ispit iz Biokemije I održat će se 12.09.2019. u predavaonici E402 s početkom u 12 sati.

BIOKEMIJA-ispit

Ispit iz kolegija Biokemija (ZO) odrzati ce se u petak 13.09.2019. u 11 sati u laboratoriju Zavoda za biokemiju na 4. katu.

Uvod u molekularnu biologiju_ispit

Ispit iz kolegija Uvod u molekularnu biologiju održati će se u četvrsta, 12.09.2019. u 11 sati, predavaonica F-407.

FIZIKA (PPT, ZOM) - pismeni ispit 10.9.2019.

Pismeni ispit iz kolegija FIZIKA (PPT, ZOM) održat će se 10.9.2019. (9:00 sati, amfiteatar A02).

Dr. sc. Mirko Marušić, viši predavač

Matematika 2_promjena sata održavanja pismenog ispita (rok 12.9.2019.)


Pismeni ispit iz kolegija Matematika 2 održat će se 12.9.2019. u 14:30 sati (umjesto u 8:00 sati).

Split, 6.9.2019.       Katedra za matematiku