Kvantna kemija- rezultati -3.ispit

Rezultati su na web stranicama ZF-a (polje: Rezultati na ispitima). MLL

Rezultati ispita TO/JOP

Obavještavaju se studenti II. god. preddiplomskih studija Kemijske tehnologije i Prehrambene tehnologije, da su rezultati ispita iz predmeta Tehnološke operacije /Jedinične operacije u zaštiti okoliša, održanog 5.  9. 19., objavljeni na internoj mrežnoj stranici Zavoda za kemijsko inženjerstvo.
Izv. prof. dr. sc. M. Ćosić

Biokemija I - ispit

Ispit iz Biokemije I održat će se 12.09.2019. u predavaonici E402 s početkom u 12 sati.

BIOKEMIJA-ispit

Ispit iz kolegija Biokemija (ZO) odrzati ce se u petak 13.09.2019. u 11 sati u laboratoriju Zavoda za biokemiju na 4. katu.

Uvod u molekularnu biologiju_ispit

Ispit iz kolegija Uvod u molekularnu biologiju održati će se u četvrsta, 12.09.2019. u 11 sati, predavaonica F-407.