Chemical and Environmental Technology

Chemical and Environmental Technology (CET) is a university graduate study programme. Classes are held exclusively in English, in classic ex cathedra lectures. CET is an interdisciplinary study programme providing students with skills and knowledge from technical sciences; chemical, environmental and material engineering, and natural sciences; applied and analytical chemistry.

Programme type:
Graduate
Programme duration:
2 years (4 semesters)
Academic title upon graduation:
Master in Chemical Engineering
(mag.ing. cheming.)

Graduate Study in English Chemical and Environmental Technology (Faculty of Chemical Engineering and Technology)


Detailed proposal of the study programme (English Language)

Detailed proposal of the study programme (Croatian Language)

Matematika 2_materijali za 3. seminarMaterijali za 3. seminar (16. i 17. 3. 2020.) postavljeni su u folder "Domaće zadaće". Tjedne domaće zadaće i zadaci za vježbu stavljat će se redovito kao i do sada.

Split, 16.3.2020.       Katedra za matematiku

"Mjerna i regulacijska tehnika"- PPT, ZOM - POČETAK PREDAVANJA

Predavanja iz predmeta "MJERNA I REGULACIJSKA TEHNIKA" - PPT i ZOM započet će 06.03.2020. (petak) prema rasporedu.

                                                                                                             Renato Stipišić, v.pred.

Fizika-I-Rezultati ispita - II.rok

Rezultati ispita su na mrežnim stranicama ZF-a (polje: Rezultati na ispitima). MLL

Početak predavanja "TEHNOLOŠKE OPERACIJE" i "JEDINIČNE OPERACIJE U ZAŠTITI OKOLIŠA"

Predavanja iz predmeta "Tehnološke operacije" (PKT_KI i PPT), te "Jedinične operacije u zaštiti okoliša" počet će 02.03.2020. u 08.15 sati. Predavanja se održavaju u amfiteatru A02. 

                                                                                                    Renato Stipišić, v. pred.