Rezultati ispita iz Analitičke kemije I (teorija) za studente PK

Rezultati teorijskog dijela ispita iz Analitičke kemije I za studente PK održanog 4 rujna 2019


0011169027      65%
0011169102      60%
0011164501       35%

Uvid u test i upis ocjena biti će u petak, 6 rujna od 9-10 sati u uredu predmetnog nastavnika

Predmetni nastavnik

Biokemija II - ispit

Ispit iz kolegija Biokemija II održat će se 6.9.2019. u predavaonici E400 s početkom u 12 sati.

Mila Radan

Rezultati ispita iz Analitičke kemije I (zadaci) PK

Rezultati ispita iz Analitičke kemije I, za studente PK, 

0011164501 60%
0011169032 35%

Usmeni dio ispita održati će se u srijedu, 4 rujna od 14,15 sati prema već oglašenom rasporedu
Predmetni nastavnik

Kvantna kemija - 3. ispit

3. ispit iz predmeta Kvantna kemija održat će se  3.9.2019. u 11:15 sati  u predavonici E402.

Rezultati pismenog ispita iz Biokemije I

Pismeni ispit iz Biokemije I položili su sljedeći studenti:

0011165054
0011161515
0011157622
0125151325
0011165327

Doc.dr.sc. Mila Radan