Oglasna ploča (doc.dr.sc. Lea Kukoč Modun)

Rezultati prvog parcijalnog testa seminarske građe predmeta Analitička kemija II PK

Rezultati prvog parcijalnog testa seminarske građe predmeta Analitička kemija II PK, održanog 19.11.2019., nalaze se na poveznici.

Predmetna nastavnica
Doc. dr. sc. Lea Kukoč Modun