Obavijest o početku nastave - FIZIKA (PPT, ZOM)

Seminari i predavanja iz kolegija "FIZIKA" (PPT, ZOM) počinju prema rasporedu:
* seminar (ponovno upisani) - utorak u 13:15 (predavaonica F402)
* predavanja i seminar - srijeda 11:15 (amfiteatar A02).
Dr. sc. Mirko Marušić, viši predavač

FIZIKA (PPT) - pismeni ispit 28.08.2020.

Pismeni  ispit iz kolegija FIZIKA (PPT) održat će se 28.082020. u 8:30 sati u predavaonici E402.

Dr. sc. Mirko Marušić, viši predavač

FIZIKA (ZOM) - pismeni ispit 27.08.2020.

Pismeni  ispit iz kolegija FIZIKA (ZOM) održat će se 27.082020. u 8:30 sati u predavaonici F402.

Dr. sc. Mirko Marušić, viši predavač

 Uređivanje

FIZIKA (PPT, ZOM) - pismeni ispit 20.02.2020.

Pismeni  ispit iz kolegija FIZIKA (PPT, ZOM) održat će se 20.022020. (9:00 sati, amfiteatar A02).

Dr. sc. Mirko Marušić, viši predavač

FIZIKA (PPT, ZOM) - pismeni ispit 20.02.2020.

Pismeni  ispit iz kolegija FIZIKA (PPT, ZOM) održat će se 20. 02. 2020. (9:00 sati, amfiteatar A02).

Dr. sc. Mirko Marušić, viši predavač