Zavod za biokemiju - osnutak

Napisao/la Franko on .

Na inicijativu i prema elaboratu prof. dr. sc. Mladena Miloša, Odlukom Fakultetskog vijeća s 40. sjedince održane 30. siječnja 2003. godine, osnovan je Zavod za biokemiju i kemiju hrane. Donošenjem Statuta Fakulteta,  Odlukom Fakultetskog vijeća s 39. sjednice održane 15. veljače 2006. godine razvio u današnji Zavod za biokemiju.
Rad Zavoda za biokemiju i kemiju hrane , odnosno Zavoda za biokemiju odvijao se i još uvijek se odvija u zajedničkom prostoru s tadašnjim Zavodom za organsku kemiju i prirodne spojeve, odnosno sadašnjim Zavodom za organsku kemiju. Osnivanje Zavoda za biokemju omogućilo je da se, u skladu s potrebama Fakulteta, ispune zadaće i ciljevi znanstveno-nastavne djelatnosti u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija, a posebno u pogledu uređenja laboratorija i nabave specifične opreme za znanstveno-nastavnu djelatnost u toj grani. Pored toga, Zavod je znatno pridonio pri izradi studijskih programa i dobivanju dopusnice za izvođenje predidplomskog i diplomskog studija kemije u području prirodnih znanosti (2005. godine) te studija farmacije u području biomedicinskih znanosti (2009. godine). Dr. sc. Mladen Miloš redoviti profesor iz Zvoda za biokemiju tri puta je biran na dužnost prodekana (2001. - 2003.; 2003. - 2005. i 2005. - 2007.) i dva puta na dužnost dekana (2007. - 2009. i  2009. - 2011.).Nastavna djelatnost

Po osnutku Zavoda za biokemiju, u Kaštel Sućurcu je obnovljen i opremljen jedan studentski laboratorij za potrebe izvođenja laboratorijskih vježbi iz biokemijskih predmeta. Nastavni programi se kontinuirano unaprjeđuju, a reformom studija po bolonjskom modelu 2005./2006. prilagođeni su potrebama svakog pojedinog studija pa nastavnici Zavoda za biokemiju trenutačno održavaju nastavu na četirima različitim studijama. Na dipomskom studiju kemije, smjer Organska kemija i biokemija predaju predmete: Uvod u molekularnu biologiju i Moderne metode u biokemiji. Na diplomskom studiju kemijske tehnologije, smjerovi Zaštita okoliša i Mediteranske kulture predaju predemet Biokemija i Moderne metode u biokemiji kao izborni predmet. Na prediplomskom studiju kemije, smjer Kemija predaju predmete Biokemija I i Biokemija II te izborni predmet Enzimska kinetika. Na stručnome studije kemijske tehnologije, smjer Prehrambena tehnologija predaju predmet Osnove biokemije. Nastavnici Zavoda za biokemiju sudjelovali su u izradi programa za studij farmacije, koji je dobio dopusnicu za izvođenje 2010./2011., te za poslijedipomski doktorski studij u području prirodnih znanosti, polje kemija, koji je u fazi izrade. U okviru studija farmacije u Zavodu će se izvoditi predmeti Opća biokemija, Primijenjena biokemija i Fizikalna biokkemija, a u okviru poslijediplomskog doktorskog studija izvodit će se predmeti Komunikacije u živim organizmima, Antioksidansi u mediteranskoj prehrani i Biološki učinci ljekovitog i aromatičnog bilja.Znanstvenoistraživačka i stručna djelatnost

U svojoj kratkoj povijesti, Zavod za biokemiju postigao je prepoznatljivost u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti preko dva znanstvenoistraživačka projekta: "Antioksidacijski učinak isparljivih spojeva iz aromatičnog bilja" i "Antioksidacijski sastojci i inhibitori kolinesteraza iz aromatičnog bilja" te jednoga tehnologijskog razvojno-istraživačkog projekta: "Unapređenje i reinženjerstvo proizvodnje eteričnih ulja". Voditelj tih projekata, u okviru kojih je objavljen znatan broj znanstvenih radova u renomiranim svjetskim časopisima koje citira Current Contents te je izrađen velik broj završnih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova, bio je prof. dr. sc. Mladen Miloš.
Prof. dr. sc. Mladen Miloš je suradnik na projektu "Prirdoni izvori resveratrolai njegov sinergijski učinak s drugim polifenolima" (voditeljica Višnja Katalinić, KTF). Sadašnja znanstvenoistraživačka aktivnost u Zavodu odvija se u okviru znanstvenostraživačkog projekta iz potpore Ministrastva znanosti, obrazovanja i športa "Antioksidacijski sastojci i inhibitori kolinestraza iz aromatičnog bilja" (voditelj Mladen Miloš, KTF) koji zajedno s dva druga projekta, "Kardiovaskularni učinci vina i njegovih sastojaka" (voditelj Mladen Boban, Medicnski fakultet u Splitu) i "Prirdoni izvori resveratrola i njegov sinergijski učinak s drugim polifenolima" (voditeljica Višnja Katalinić, KTF), ulaze u znanstveni program "Biološki učinci sastojaka vina i mediteranskog ljekovitog bilja". Istraživnja se temelje na identifikaciji kemijskog sastava odabranog aromatičnog bilja i ispitivanju njegove biološke aktivnosti (antioksidacijski učinak i inhibicijski učinak na enzimsku aktivnost kolinesteraza). Svrha predloženih istraživanja je svratiti pozornost na činjenicu da Dalmacija obiluje velikim potencijalom te potaknuti interes na istraživanje biološki aktivnih prirodnih spojeva biljnog porijekla. Tijekom istraživanja u okviru navedenih projekata nabavljena je potrebna oprema (UV/Vis spektrofotometar, rancimat, GC-FID te višekanalni čitač mikrotitarskih pločica) i ostvarena suradnja s više institucija u zemlji i inozemstvu. To su: Laboratoire de Dynamique et Resources du Vegetal (Universite de Provence, Marseille), Katedra za organsku kemiju (Prirodoslovno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu), Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Institut "Ruđer Bošković", Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu, Institut pomorske medicine Sveučilišta u Splitu te Zavod za organsku kemiju i Zavod za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu.


__________________
Izvor: Monografija: Kemijsko-tehnološki fakultet 1960. - 2010., str. 67-69, Split, 2010.