Obavijest za studente poslijediplomskih sveučilišnih studija upisanih u akad.god. 2012./13.

Na 25. sjednici Fakultetskog vijeća Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu održanoj 16. svibnja 2019. godine, donesena je ODLUKA (kliknuti na link) o reguliranju statusa studenata poslijediplomskih sveučilišnih studija.

S poštovanjem,
Studentsska služba KTF-a

Promjena rasporeda za 22.05.2019.

Došlo je do promjene u rasporedu prema slijedećem:

22.05.2019.

- Kataliza, 2_PK, 2_PKT_KI, iz A02 se prebacuje u predavaonicu F402 od 10h do 12h,

- seminar iz Kataliza, 2_PK, 2_PKT_KI, iz A02 se prebacuje u predavaonicu F402 od 12h do 13h,

- Kvantna kemija, 1DK_OKB, iz F402 se prebacuje u amfiteatar A11(PMF) od 11h do 13h i

- seminar iz Kvantne kemije, 1_DK_OKB, iz F402 se prebacuje u amfiteatar A11(PMF) od 13h do 14h.

Srdačan pozdrav,
Studentska služba KTF-a

Promjena rasporeda za 16.05.2019.

Došlo je do promjena u rasporedu prema sljedećem:

16.05.2019.

- P
redavanja iz Matematike umjesto u amfiteatru A02 će se održati u amfiteatru A03 u istom rasporedu.

S poštovanjem,
Studentska služba KTF-a

Promjena rasporeda za 10.05.2019.

Došlo je do promjena u rasporedu prema sljedećem:

10.05.2019.

-
Sva predavanja iz Amfiteatra A02 će se održati u predavaonici F401 u istom rasporedu.

S poštovanjem,
Studentska služba KTF-a

Promjena rasporeda za 13.05.2019.

Došlo je do promjena rasporeda prema sljedećem:

13.05.2019.

- Tehnološke operacije, 2_PKT_KI, 2_PKT_ZO, 2_PPT, iz A02 se prebacuje u A12 od 8h do 10h,

- seminar iz Fizike, 1_PKT_KI-A, 1_PKT_KI-B, iz A02 se prebacuje u A12 od 12h do 13h.

S poštovanjem,
Studenska služba KTF-a