OKRUGLI STOL: Završni i diplomski rad - izazov ili obveza?

Napisao/la Članica uredništva on .

Prijava za 1. događaj u organizaciji Studentske sekcije UKITS-a.

Datum: 27.03.2024.

Vrijeme12:15 h

MjestoAmfiteatar, A02

Završni ili diplomski rad predstavlja važan segment akademske karijere studenata na njihovom putu ka postizanju visokoškolske diplome. Ovaj ključni događaj označava kraj jednog važnog poglavlja i otvara vrata novim izazovima i prilikama. Stvaranje završnog ili diplomskog rada može biti izazovan, ali istovremeno i izuzetno ispunjavajući proces, koji zahtjeva predanost, istraživačke vještine i kreativnost.

Kako biste se bolje pripremili za ovu fazu akademske karijere i iskoristili sve potencijalne prilike, pozivamo vas da se prijavite za okrugli stol koji će vam pružiti dragocjene smjernice za izradu završnog/diplomskog rada te priliku da čujete  iskustva svojih kolega kako bi uspješno savladali sve izazove koji vas očekuju na putu do uspješnog završetka vašeg studijskog programa.

Molimo sve zainteresirane studente da se za sudjelovanje prijave ispunjavanjem kratkog obrasca najkasnije do 26. ožujka 2024. godine.

POČETAK ODABIRA TEMA ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA

Napisao/la Marušić Ana on .

Poštovani studenti,

odabir tema (mentora) preko Studomata započinje 20.11.2023. u 9:00 a završava 22.11.2023. u ponoć. Dakle, odabir vršite preko Tema! Molim u navedenom roku izvršiti odabir prema uputama koje ste dobili. U navedenom roku moći ćete mijenjati odabir, kao što sam Vam napomenula na sastanku, ali kad se rok odabira zatvori više nema izmjena. Nakon Vas mentori pristupaju odabiru koji će trajati od 23.11.2023. do 30.11.2023.

                                                           Predsjednica Povjerenstva za završne i diplomske radove

                                                                       izv. prof. dr. sc. Sanja Perinović Jozić

ISPRAVAK OBAVIJESTI - INICIJALNA OBAVIJEST O ODABIRU TEMA ZA ZAVRŠNI/DIPLOMSKI RAD

Napisao/la Marušić Ana on .

Poštovani studenti,

samo ispravak prethodne obavijesti, kolegice Azra Đulović i Irena Krešić mogu biti mentorice i diplomskim radovima jer imaju izbor u znanstveno zvanje!

Srdačan pozdrav,

                                                           Predsjednica Povjerenstva za završne i diplomske radove

                                                                           izv. prof. dr. sc. Sanja Perinović Jozić

INICIJALNA OBAVIJEST O ODABIRU TEMA ZA ZAVRŠNI/DIPLOMSKI RAD

Napisao/la Marušić Ana on .

Poštovani studenti,

uskoro će započeti odabir tema preko Studomata, pa prije toga molim sve one koji su unaprijed dogovorili s nekim mentorom izradu rada da ga kontaktiraju kako ne bi bilo pogrešaka u odabiru tema. Naime, prošle godine se događalo da bi mentor nekolicini studenata obećao istu temu što sustav ne dopušta. Jedna tema jedan student se na nju prihvaća a svi ostali se odbijaju. Vidjeli ste da su pojedine teme iste samo s drugim brojem (npr. Polimeri 1, Polimeri 2 i Polimeri 3) to znači da mentor prima tri studenta koji će raditi istu temu s nekim varijacijama u radu zbog kojih će proizaći tri različita rada. Student onda mora znati uz temu i točan broj uz temu koju će staviti na prvo mjesto svoje liste, a sve po dogovoru s mentorom! Molim danas izvršiti provjeru s mentorom u vezi Tema!

Ostali koji nemaju nikakav dogovor biraju po svom nahođenju teme slažući ih od prve do zadnje prema prioritetima. Obratiti pažnju i na mentore koje odabirete, pojedini mentori mogu mentorirati samo završne radove (Azra Đulović, Irena Krešić, Branka Gotovac, Mirko Marušić i Renato Stpišić), pojedine teme su pregledne (teorijske) pa ako po pitanju tema niste sigurni navratite do potencijalnih mentora i malo se raspitajte, pokažite interes za svoj završni/diplomski rad.

Postoji i kategorija studenata, o kojoj sam govorila na sastanku, koji su prvi put upisali završni/diplomski rad ali drugi put zadnju godinu studija. Ovi studenti ne biraju preko Studomata već moraju u periodu kad se otvori rok za odabir svoje teme prijaviti Studentskoj službi (referada). Na računalu će se nalaziti Popis tema i Tablica koju će morati popuniti. Tablica će biti dostavljena mentorima na uvid kako bi potvrdili ili odbili ove studente.

Kad prođe rok za odabir tema od strane studenata nastupa period u kojem mentori prihvaćaju ili odbijaju studente (do 30.11.). Studenti koji biraju preko Studomata dobit će tamo informaciju o rezultatima odabira, a oni koji biraju preko Studentske službe dobit će elektroničku poštu od mene. Studenti koji ostanu nerazvrstani biti će naknadno raspoređeni, ali o tome ću ih ja informirati kad za to dođe vrijeme.

                                                           Predsjednica Povjerenstva za završne i diplomske radove

                                                                           izv. prof. dr. sc. Sanja Perinović Jozić