FIZIKA (PPT smjer) - odgoda vježbi

FIZIKA (PPT smjer) - raspored laboratorijskih vježbi

Poradi mjera samoizolacije laboratorijske vježbe iz Fizike održati će se idući tjedan i to:

08. 12. (utorak) grupe:                  E-1 s početkom u 15,00

10. 12. (četvrtak) grupe:                E-2 s početkom u 15,00
                                                          E-3
s početkom u 17,00

Vježbe koje treba pripremiti su br. 1 i br. 2: Uvod u vježbe iz područja električnih strujnih krugova i Električni otpor.

Dr. sc. Mirko Marušić, viši predavač.

FIZIKA (PPT smjer) - promjena rasporeda vježbi

FIZIKA (PPT smjer) - promjena rasporeda laboratorijskih vježbi

Poradi prelaska nastave (predavanja i seminara) u ONLINE oblik, došlo je do izmjene rasporeda laboratorijskih vježbi iz Fizike i to prema dolje navedenom:

01. 12. (utorak) grupe:                  E-1 s početkom u 15,00,

03. 12. (četvrtak) grupe:                E-2 s početkom u 15,00,
                                                         E-3
s početkom u 17,00.


Vježbe koje treba pripremiti su br. 1 i br. 2: Uvod u vježbe iz područja električnih strujnih krugova i Električni otpor.

Dr. sc. Mirko Marušić, viši predavač.

VJEŽBE IZ FIZIKE I (SAMO GRUPE D-1, D-2, D-3 i C) - PROMJENA TERMINA

Obavijest za Vježbe iz Fizike I za grupe D-1, D-2, D-3 i C

Promjena termina Vježbi iz Fizike I za grupe D-1, D-2, D-3 i C:
Vježbe iz Fizike I predviđene za ponedjeljak 16. 11., te utorak 17.11. prebacuju se za tjedan nakon, dakle u ponedjeljak 23. 11.  te u utorak 24. 11. po satnicima kao i uvijek po rasporedu.
Napomena još jednom da se tada radi vježba broj 8. Napetost površine.

Zavod za Fiziku

VJEŽBE IZ FIZIKE I (SAMO GRUPE B-1 i B-2) - PROMJENA TERMINA

Obavijest za Vježbe iz Fizike I za grupe B-1 i B-2

Promjena termina Vježbi iz Fizike I za grupe B-1 i B-2:
Zbog proslave obljetnice KTF-a Vježbe iz Fizike I predviđene za petak 23. 10., prebacuju se za petak 30. 10. po rasporedu (B-1 s početkom u 10,15 a B-2 s početkom u 12,15), uz napomenu još jednom da se tada radi vježba broj 7. Gustoća kapljevina.

Zavod za Fiziku

FIZIKA (PPT smjer) - VJEŽBE - OBAVIJEST O POČETKU

POČETAK VJEŽBI IZ FIZIKE (PPT)

Vježbe iz Fizike za studente PPT smjera započet će od četvrtka 15. 10. 2020. grupom E-1 s početkom točno u 8.00 sati (inače početak svih vježbi je uvijek na puni sat) u praktikumu E408 pa tako dalje redom prema priloženom rasporedu rada po grupama na dolje navedenom linku.

Raspored grupa za Vježbe iz Fizike PPT

Dolazak na vježbe je obvezatan.

Za vježbe je potreban priručnik: “Praktikum iz fizike (I. dio)“ Draga Krpan-Lisica.

Priručnik ćete nabaviti u skriptarnici “Redak“ u našoj zgradi na prvom katu.

Na vježbe treba donijeti: kalkulator, milimetarski papir, pribor za pisanje i crtanje.

Studenti su dužni naučiti vježbu koju rade u danom terminu, a provjera znanja (kolokvij ) vršit će se tijekom rada.

Prva vježba je vježba br. 6: Gustoća čvrstih tvari.

Split, 08. 10. 2020.