Jesenski rokovi Zavoda za organsku kemiju: predavaonica i vrijeme održavanja ispita

Napisao/la Ivica Blažević on .

Predmet

studij

jesenski 1. 2021./22.

Predavaonica,

vrijeme održavanja

jesenski 2. 2021./22.

 Predavaonica,

vrijeme održavanja

Sinteza biološki aktivnih spojeva

DK-OKB

23.08.22.

F406, 10:00-12:00

06.09.22.

F406, 10:00-12:00

Organska analiza

DK-OKB

31.08.22.

F406, 10:00-12:00

14.09.22.

F406, 10:00-12:00

Kemija aroma

DK-OKB

25.08.22.

F406, 10:00-12:00

08.09.22.

F406, 10:00-12:00

Organska sinteza

DK-OKB

02.09.22.

F406, 10:00-12:00

16.09.22.

F406, 10:00-12:00

Kemija i tehnologija aromatičnog bilja

DK-OKB

05.09.22.

F406, 10:00-12:00

19.09.22.

F406, 10:00-12:00

Organska kemija I

PK

25.08.22.

F406, 10:00-12:00

08.09.22.

F406, 10:00-12:00

Organska kemija II

PK

29.08.22.

E402, 10:00-12:00

12.09.22.

E402, 10:00-12:00

Prirodni organski spojevi

PK

01.09.22.

F406, 10:00-12:00

15.09.22.

F406, 10:00-12:00

Organska kemija

PKT-KI

29.08.22.

E402, 10:00-12:00

12.09.22.

E402, 10:00-12:00

Organska kemija

PKT-ZO

29.08.22.

E402, 10:00-12:00

12.09.22.

E402, 10:00-12:00

Organska kemija

PPT

29.08.22.

E402, 10:00-12:00

12.09.22.

E402, 10:00-12:00