Kemijsko-tehnološki fakultet

Jesenski upisni rok za preddiplomske studije u akademskoj godini 2015./16.

Za upis u I. godinu preddiplomskih studija Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, za ak. god. 2015./16., u jesenskom roku, ostalo je 8 slobodnih mjesta i to:

• 3 mjesta na preddiplomskom sveučilišnom studiju Kemijska tehnologija - smjer Kemijsko inženjerstvo

• 1 mjesto na preddiplomskom sveučilišnom studiju Kemijska tehnologija - smjer Zaštita okoliša

• 1 mjesto na preddiplomskom sveučilišnom studiju Prehrambena tehnologija

• 1 mjesto na preddiplomskom sveučilišnom studiju Kemija

• 2 mjesta na preddiplomskom stručnom studiju Zaštita i oporaba materijala

Drugi upisni krug za kandidate koji su prema rang listi uspješnosti na državnoj maturi stekli pravo upisa na Kemijsko-tehnološki u Splitu provest će se 24. i 25. rujna 2015. od 10,00 do 13,00 sati.

UTT-PP otvoreni poziv drugi rok

Ovim putem pozivamo sve istraživače i znanstvenike Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica da iskažu interes za sudjelovanjem u 2. krugu faze 2 Programa na način da popune Obrazac za razotkrivanje intelektualne kreacije najkasnije do 1. rujna 2015.
Napominjemo da UTT ( razotkrivanje@utt.unist.hr, 021 566 882) stoji na raspolaganju u procesu popunjavanja Obrasca i preporučamo da se on u radnoj verziji dostavi što ranije i prije roka!

Više na UTT-PP_otvoreni_poziv_drugi_rok

POSTUPAK UPISA U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH, INTEGRIRANOG I STRUČNOG STUDIJA U AKAD.GOD. 2015./2016.

Upisi u prvu godinu preddiplomskih studija Kemijska tehnologija, Kemija i Prehrambena tehnologija, integriranog studija Farmacija i stručnog studija Zaštita i oporaba materijala, vršit će se od 20. do 24. srpnja 2015. godine u vremenu od 10:00 do 13:00 sati na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, Teslina 10/V kat u sobi br. 6.

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

- svjedodžbu/potvrdu o položenoj državnoj maturi (original)
- preslik domovnice (original na uvid)
- preslik rodnog lista (original na uvid)
- dvije fotografije dimenzije 3,5 x 4,5 cm
- potvrdu o prebivalištu (preslika osobne iskaznice za pristupnike s područja grada Splita)
- uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima, izdano u Republici Hrvatskoj ne starije od 60
    dana (za studij Farmacije)
- dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kn
 
Uplatnica se popunjava na sljedeći način:
Primatelj: Kemijsko-tehnološki fakultet, Teslina 10, Split
IBAN: HR2523300031100070918
Poziv na broj odobrenja: 652647-2015
Model: 00

Autentikacija u ISVU

Poštovani,
za našu ustanovu, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, omogućena je autentikacija u ISVU putem AAI@EduHr elektroničkih identiteta.
Nastavnici koji imaju evidentirano AAI korisničko ime (korisničkoime@ktf-split.hr) mogu početi koristiti autentikaciju putem AAI@EduHr na Nastavničkom portalu i modulu Ispiti.
Studenti koji imaju AAI korisničko ime (korisničkoime@ktf-split.hr) mogu koristiti autentikaciju putem AAI@EduHr na Studomatu.
Stari način autentikacije pomoću ISVU korisničkog imena (ISVU identiteta) bit će u funkciji do 30. rujna 2015.
U slučaju da nemate AAI korisničko ime ili ako imate neka pitanja vezano za ovo molim da se javite u Centar za informatičku podršku (CIP).

UNIverzI-JA-DA te zove! Prijavi svoju ideju i osvoji 10.000 kuna

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) potpisala je sporazum s udrugom Europske sveučilišne igre Zagreb-Rijeka 2016. koji definira studentski zadatak za izradu mobilne aplikacije.
UNIverzI-JA-DA je projekt za dodjelu financijskih sredstava najboljim studentskim rješenjima koja pomažu u rješavanju otvorenih pitanja tijekom održavanja Europskih sveučilišnih igara u Zagrebu i Rijeci u srpnju 2016. godine. Studentski projekti trebaju doprinositi s društveno korisnim inovacijama koje će studentskoj populaciji te građanima općenito pomagati kod rješavanja izazova tijekom, ali i nakon ESI2016. Osnovni je smisao projekta UNIverzI-JA-DA pružiti priliku studentima da se na stvarnim zadacima i uz podršku mentora educiraju i upoznaju sa poduzetništvom te realiziraju svoju inovativnu ideju.

Natječaj za izbor asistenata (naslovno zvanje)

SVEUČILIŠTE U SPLITU, KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, raspisuje
 NATJEČAJ
za izbor
  1. dva suradnika u suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstveno polje kemije u Zavodu za opću i anorgansku kemiju(naslovno zvanje)
  1. dva suradnika u suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstveno polje kemije u Zavodu za analitičku kemiju(naslovno zvanje)
Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete predviđene Zakonom o radu (N.N. 93/14) i Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N.123/03;.198/03; 105/04; 174/04; 2/07, 76/07; 45/09; 63/11; 94/13; 101/14).
Pristupnici uz prijavu prilažu:
- životopis
- presliku diplome o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi
- prijepis ocjena s prosjekom
Rok za prijavu je trideset (30) dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose na adresu: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Teslina 10/V, 21000 Split
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.