Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu na radno mjesto III vrste – laborant na neodređeno vrijeme, u Odsjeku za kemiju

KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET raspisuje 
NATJEČAJ 
za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljicu na radno mjesto III vrste – laborant na neodređeno vrijeme, u Odsjeku za kemiju
Uvjeti: SSS kemijskog smjera
             osposobljenost za rad na PC
             probni rad od 3 mjeseca
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Teslina 10/V, s naznakom: „za natječaj" u roku od osam dana (8) od objave u Narodnim novinama.

Program postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata

Poziv studentima Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu na iskaz interesa.

Sveučilište u Splitu i Sveučilište u Zagrebu, kao baštinici javnog dobra znanja, koje žele prenijeti na mlade naraštaje i unaprijediti njihovu svekoliku dobrobit u Republici Hrvatskoj, žele ovim putem promovirati ideju zapošljavanja/samozapošljavanja te pripremiti studente/ice za poduzetnički iskorak. U tom smislu izrađen je Program postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata, čiji je cilj osposobiti studente/ice Sveučilišta u Splitu i Zagrebu za pokretanje i vođenje gospodarskih i drugih subjekata, kao i povećati njihove opće sposobnosti za zapošljavanje/samozapošljavanje nakon završenog studijskog programa.

Javna obrana teme doktorskog rada Tihomira Kosora, studenta poslijediplomskog doktorskog studija

TIHOMIR KOSOR, mag. inž. kem. inž., student poslijediplomskog doktorskog studija "Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i zaštiti okoliša" održat će
javnu obranu teme doktorskog rada pod naslovom
"Sinteza i karakterizacija geopolimera temeljenih na letećem pepelu"
Javna obrana teme održat će se dana 09. 06. 2015. u 10:15 sati u Vijećnici Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Teslina 10/V pred Povjerenstvom u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Jelica Zelić,
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
2. Izv. prof. dr. sc. Juraj Šipušić
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu
3. Doc. dr. sc. Sandra Svilović,
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

Nastupno predavanje, dr. sc. Damira Barbira

Dr. sc. Damir Barbir u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala u Zavodu za anorgansku tehnologiju,  održati će
NASTUPNO PREDAVANJE 
"TEHNOLOŠKI PROCESI DOBIVANJA VAPNA"
dana 9. lipnja 2015. godine u predavaonici broj 6. s početkom u 12:15 sati za studente I. godine diplomskog studija Kemijske tehnologije, smjer: Materijali.
Povjerenstvo za nastupno predavanje u sastavu:
1.     Izv. prof. dr. sc. Pero Dabić, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu, područje tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo
2.     Izv. prof. dr. sc. Juraj Šipušić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, područje tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo
3.     Izv. prof. dr. sc. Dražan Jozić, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu, područje tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo.
Predavanje je namijenjeno studentima I. godine diplomskog studija Kemijske tehnologije, smjer: Materijali i održava se u okviru kolegija Anorganski procesi u heterogenim sustavima.

Nastupno predavanje, dr. sc. Maria Nikole Mužeka

Dr. sc. Mario Nikola Mužek u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala u Zavodu za anorgansku tehnologiju, održati će 
 NASTUPNO PREDAVANJE 
"TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE TEHNIČKOG STAKLA"
dana 9. lipnja 2015. godine u predavaonici broj 6. s početkom u 13:15 sati  za studente I. godine diplomskog studija Kemijske tehnologije, smjer: Materijali.
Povjerenstvo za nastupno predavanje u sastavu:
1.     Izv. prof. dr. sc. Pero Dabić, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu, područje tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo
2.     Izv. prof. dr. sc. Juraj Šipušić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, područje tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo
3.     Izv. prof. dr. sc. Dražan Jozić, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu, područje tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo
Predavanje je namijenjeno studentima I. godine diplomskog studija Kemijske tehnologije, smjer: Materijali i održava se u okviru kolegija Anorganski procesi u heterogenim sustavima.