Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E ČA J 
 Za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
  •  za radno mjesto I vrste - stručni suradnik (referent u Studentskoj službi te za poslove informacijskog sustava i računalne mreže) - jedan izvršitelj
Pristupnici moraju ispunjavati opće uvjete prema Zakonu o poticanju zapošljavanja (N.N. 57/12 i 120/12) te dodatne uvjete:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke
- znanje rada na PC-u
- znanje jednog svjetskog jezika
Pristupnici uz prijavu prilažu životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, dokaz o ispunjavanju općih i dodatnih uvjeta Natječaja.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.
Prijave se dostavljaju na adresu Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 21000 Split, Teslina 10/V, zaključno sa 13. veljače 2015.g.