Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2019./2020.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 100. Statuta Sveučilišta u Splitu, a sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu od 30. svibnja 2019. godine, Sveučilište u Splitu raspisuje Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2019./2020. 

Tekst Natječaja i Odluke Senata nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Natječaj diplomski studiji 2019._2020.
Odluka Senata Natječaj
Odluka Senata Plan upisa

Hrvatsko kemijsko društvo - Split 213. kolokvij

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Poštovane kolegice i kolege,

Hrvatsko kemijsko društvo - Split organizira svoj 213. kolokvij koji će se održati 06. lipnja 2019. godine (četvrtak) s početkom u 13.15 sati u predavaonici F - 402, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 35.

Predavanje pod naslovom

"Doprinos istraživanju glukozinolata u biljkama (2004. – 2019.)"

održat će izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević, Zavod za organsku kemiju, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu. Kolokvijem će predsjedavati prof. dr. sc. Mladen Miloš.

EUROSTUDENT7 Poziv studentima na sudjelovanje u istraživanju

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

EUROSTUDENT VII je istraživanje o kvaliteti studentskog života i ekonomskim uvjetima studiranja koje se provodi u više od 30 zemalja Europe. Istraživanje je ujedno i najveće europsko istraživanje o kvaliteti studentskog standarda.

Cilj istraživanja je dobiti empirijske uvide koji su stvarni životni uvjeti studenata u pogledu obrazovnih iskustava, smještaja, prehrane, troškova studija, smještaja, međunarodne mobilnosti i mogućih prepreka za uspješan završetak studija.

Istraživanje EUROSTUDENT VII provodi se putem web ankete i obuhvaća sve studente koji trenutačno studiraju u Hrvatskoj na preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju na javnim i privatnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.

Sudjelovanje u istraživanju je u potpunosti dobrovoljno i anonimno. Web anketi se može pristupiti na dva načina:

  1. putem poveznice http://limesurvey.srce.hr/216454?lang=hr ili
  2. preko web mrežne stranice eurostudent.hr

više na EUROSTUDENT7 Poziv studentima na sudjelovanje u istraživanju

Obavijest o svečanoj promociji

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

U petak, 7. lipnja 2019. godine u 12:00 sati u amfiteatru Zgrade tri fakulteta - A02, održat će se svečana promocija stručnih pristupnika, sveučilišnih prvostupnika i magistara struke Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu.