Kemijsko-tehnološki fakultet

Koncert filmske glazbe „S/UMAS goes Hollywood“ za Dječji dom Maestral

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Ansambl za suvremenu glazbu S/UMAS u suradnji s Umjetničkom akademijom u Splitu, Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem Sjever u Varaždinu organizira koncert filmske glazbe humanitarnog karaktera pod nazivom „S/UMAS goes Hollywood“ 13. prosinca s početkom u 19.30 sati u amfiteatru Doma mladih u Splitu. Sve novčane donacije koje će se prikupljati na ulazu bit će darovane Dječjem domu Maestral.
"S/UMAS goes Hollywood" ovogodišnji je glazbeni projekt studenata glazbenog odsjeka Umjetničke akademije u Splitu okupljenih u ansamblu za suvremenu glazbu S/UMAS, a ovaj put posjetitelje koncerta, uz brojne filmske hitove, očekuje pravi scenski doživljaj jer im se ovaj put pridružuju kolege s kazališnog i likovnog odsjeka splitske Akademije te studenti Sveučilišta Sjever. Na ovaj način će koncert dobiti i scensku dimenziju koja će dati novi pogled na dobro znane filmske klasike.
Glamuroznu hollywoodsku atmosferu upotpunit će mladi glumci pod mentorstvom izv.prof. Brune Bebić i asist. Andreje Mladinić, a za filmske projekcije zaduženi su studenti multimedije Sveučilišta Sjever pod vodstvom doc.art. Roberta Gečeka.
Za sve vizualne komunikacije zaslužni su studenti likovnog odsjeka Akademije pod mentorstvom izv.prof. Dejana Kršića.
Ansambl S/UMAS aktivno djeluje od 2015. godine kad je osnovan na inicijativu doc. Gordana Tudora koji je ujedno i umjetnički voditelj. Danas ansambl broji 9 članova, no kako bi što vjernije izveli glazbu svima omiljenih filmskih klasika, pridružit će im se još kolega sa glazbenog odsjeka Akademije.

Konferencija „Nabavom znanstvene opreme do jačanja konkurentnosti“ u Zgradi tri fakulteta

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

U sklopu projekta “Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PF-ST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta“ u srijedu, 27. studenog, u 12 sati u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta, R. Boškovića 35, održat će se konferencija pod nazivom „Nabavom znanstvene opreme do jačanja konkurentnosti“.

Poziv na nastupno predavanje dr. sc. Sanje Tipurić Spužević

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Temeljem članka 2., 3., 4., 5., 6., Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05)

POZIVAM

Vas na

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. Sanje Tipurić Spužević u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, za rad na Katedri za matematiku, koje će se održati u srijedu, 4. prosinca 2019. godine u amfiteatru A-02 Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu s početkom u 13:15 sati.

AMACTFS - Predavanje Katje Cvitanović, dipl. ing. kemijske tehnologije

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Poštovane kolegice i kolege,

S velikim zadovoljstvom pozivamo Vas da prisustvujete predavanju u organizaciji Udruge bivših studenata i prijatelja Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu pod nazivom

„Kemija u industriji“

koje će održati Katja Cvitanović, dipl. ing. kemijske tehnologije, rukovoditeljica grupe postrojenja u INA d.d., Rafineriji nafte Rijeka.

Mladenka Jurin, dipl. ing. - javna obrana teme doktorske disertacije

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Temeljem članka 83. st. 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 87. Statuta Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu i čl. 31. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu

MLADENKA JURIN, dipl. ing., studentica poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija „Kemija mediteranskog okoliša“ održat će

JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

pod naslovom
"Sinteza kiralnih 3,5-disupstituiranih hidantoina i fenilamino derivata
parazoantina A i F iz beta-laktama: enantioseparacija,
apsolutna konfiguracija i biološka aktivnost"

dana 25. studenog 2019. godine u 15:00 sati u predavaonici F401 na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Igor Jerković, Kemijsko-tehnološki fakulet u Splitu
  1. Izv. prof. dr. sc. Ani Radonić, Kemijsko-tehnološki fakulet u Splitu
  1. Dr. sc. Maja Majerić Elenkov, viši znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb       

                                                                                   Predsjednica Povjerenstva

                                                                                  Izv. prof. dr. sc. Vesna Sokol, v. r.