Kemijsko-tehnološki fakultet

OBAVIJEST O PROVOĐENJU ON-LINE ANKETE ZA PROCJENU STUDENTSKOG VREDNOVANJA NASTAVNOG RADA

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Od 18. do 29. siječnja 2021. godine provodi se on-line anketa za procjenu studentskog vrednovanja nastavnog rada.
Studenti anketu 
ispunjavaju putem poveznice koja im je poslana na njihove e-mail adrese.

Raspisivanje natječaja, poslijedoktorand u Zavodu za organsku tehnologiju

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:

- jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorand iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, znanstvenog polja: Kemijsko inženjerstvo, znanstvene grane: Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala, u punom radnom vremenu na određeno vrijeme u Zavodu za organsku tehnologiju.
Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), moraju ispunjavati i uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).
Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici su dužni priložiti u tiskanom obliku i na CD-u:
  1. životopis
  2. preslik diplome o stečenom doktoratu znanosti
  3. prikaz znanstvene, nastavne odnosno stručne djelatnosti, popis radova, radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor te drugu odgovarajuću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za izbor
  4. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani
  5. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana posljednje objave natječaja.
*******

OBAVIJEST O OBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

Napisao/la Dražan Jozić on .

Dana 9. prosinca 2020. godine (srijeda) u 12:30 sati u predavaonici E402 Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Irena Krešić, dipl. inž. pristupit će obrani doktorske disertacija pod naslovom

„Polimerni elektroliti na bazi poli(etilen-oksida)“

Obavijest za studente u vezi održavanja online predavanja i seminara od 1. prosinca 2020.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Poštovane studentice i studenti,
slijedom Preporuka za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera
(https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/nadopuna_uputa_visoka_ucilista_27_11_2020.pdf),  predavanja i seminari na Kemijsko-tehnološkom fakultetu odvijat će se od utorka, 1. prosinca 2020. godine, isključivo na daljinu (online) putem sustava MICROSOFT TEAMS, MERLIN ili ZOOM prema važećem rasporedu.

PREDAVANJA I SEMINARI IDU ONLINE OD UTORKA, 1. PROSINCA 2020.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Slijedom novih Preporuka za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera, nadopuna od 27. studenog 2020., predavanja i seminari na Kemijsko-tehnološkom fakultetu odvijat će se od utorka, 1. prosinca 2020. godine, na daljinu (online) putem sustava MICROSOFT TEAMS, MERLIN ili ZOOM.

Laboratorijske vježbe, parcijalni ispiti (kolokviji) i ispiti te izrada završnih i diplomskih radova provodit će se na Fakultetu uz pridržavanje svih važećih protuepidemioloških mjera.                                                  

preporuke od 31.8.2020.
 https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/09/PREPORUKE_visoka_ucilista_31_08_2020.pdf

preporuke od 27.11.2020.
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/nadopuna_uputa_visoka_ucilista_27_11_2020.pdf


                                                                                              Dekan
                                                                                 prof. dr. sc. Matko Erceg