Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:

  1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa u Zavodu za anorgansku tehnologiju, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

  1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana analiza sinteza i vođenje kemijskih procesa u Zavodu za inženjerstvo okoliša, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

  1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, znanstvena grana fizikalna kemija u Zavodu za fizikalnu kemiju, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

  1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala u Zavodu za anorgansku tehnologiju, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

  1. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za kemijsko inženjerstvo, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice s rodiljnog dopusta

  1. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistentaiz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstveno polje prehrambena tehnologija u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice s rodiljnog dopusta

Više na Natječaj za izbor