Kemijsko-tehnološki fakultet

Javna obrana teme doktorskog rada mr. sc. Mejre Bektašević

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

 Mr. sc. MEJRA BEKTAŠEVIĆ, studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Kemija mediteranskog okoliša“ održat će
javnu obranu teme doktorskog rada pod naslovom
"KEMIJSKI I BIOLOŠKI PROFILI ODABRANIH BILJNIH VRSTA KORIŠTENIH U TRADICIONALNOJ MEDICINI BOSNE I HERCEGOVINE"

Javna obrana teme održat će se dana 17. travnja 2015.g. u 12:00 sati u Vijećnici Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Teslina 10/V.