Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj za stručnog suradnika

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU, KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET raspisuje
N A T J E ČA J
za izbor jednog zaposlenika (m/ž) na radnom mjestu I. vrste - referent u Studentskoj službi te za poslove informacijskog sustava i računalne mreže (stručni suradnik) na određeno vrijeme, do povratka na posao privremeno nenazočne zaposlenice.
UVJETI:
- diplomirani pravnik / pravnica (dipl. iur.) ili magistar / magistra prava (mag. iur.)
- napredno znanje rada na PC-u
- znanje jednog svjetskog jezika
- 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- probni rad 6 mjeseci
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 21000 Split, Teslina 10/V, s naznakom „za natječaj“ u roku od osam (8) dana od objave u Narodnim novinama.