Kemijsko-tehnološki fakultet

Obavijesti o slobodnim mjestima za jesenski upisni rok za akad. godinu 2017./18.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Za upis na jesenskom upisnom roku akademske godine 2017./18. ostala su slijedeća slobodna mjesta:
 

STUDIJ

Broj slobodnih mjesta

Preddiplomski sveučilišni studij Kemijske tehnologije, smjer Kemijsko inženjerstvo

3

Preddiplomski sveučilišni studij Kemijske tehnologije, smjer Zaštita okoliša

4

Preddiplomski sveučilišni studij Kemije

1

Preddiplomski stručni studij Zaštita i oporaba materijala

4


Upis pristupnika obaviti će se 20. i 21. rujna 2017.g. od 10 do 13 h u Studentskoj službi (soba F-605, VI.kat).

Sukladno Natječaju za upis studenata u prvu godinu studija od 27.04.2017.g. za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
1. izvornik (original) svjedodžbe o položenoj državnoj maturi 
2. izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa e-Građani 
3. domovnicu
4. presliku važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje originala. Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu, treba donijeti potvrdu o prebivalištu
5. dvije fotografije veličine 35mm x 45 mm
6. dokaz o uplati troškova upisa u iznosu 400,00 kn ( pdfprimjer uplatnice )

Pristupnici koji su u obvezi plaćanja školarine dužni su priložiti dokaz o uplati školarine u iznosu od 8.000,00 kn. (pdfuplatnica_ŠKOLARINA.pdf)