Kemijsko-tehnološki fakultet

Objava natječaja (N.N. br. 86/17)

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
za izbor:
- jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Fizika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za fiziku.
Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15).
Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis; pristupnici koji su strani državljani dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje);  presliku diplome o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi i prijepis ocjena s prosjekom.
Rok za podnošenje prijave je trideset (30) dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.
Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se poštom na adresu Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split.
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj je objavljen u N.N. br. 86/17 od 30.08.2017.g.