Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj za upis studenata na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u akademskoj godini 2017./18.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
N  A  T  J  E  Č  A  J
za upis studenata na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u akademskoj godini 2017./18.

I.
1.)    KEMIJSKO INŽENJERSTVO U RAZVOJU MATERIJALA I ZAŠTITI OKOLIŠA

Studij mogu upisati pristupnici koji:
-          su završili diplomski sveučilišni studij (ili ranije sveučilišni dodiplomski studij) iz znanstvenog polja: kemijskog inženjerstva, kemije, prehrambene tehnologije te biotehnologije
-          su završili drugi srodni studij, o čemu odluku donosi Fakultetsko vijeće Kemijsko-tehnološkog Fakulteta, a kojom se može utvrditi i obveza polaganja razlikovnih ispita
-          imaju prosjek ocjena na studiju ≥ 3,5; upis s nižom prosječnom ocjenom moguć je uz dvije relevantne preporuke sveučilišnih nastavnika.
Studij traje 6 semestara, a završetkom studija stječe se akademski stupanj:
doktor znanosti, znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo, sve znanstvene grane.
Školarina po semestru studija iznosi 7.500,00 kuna.

2.)    KEMIJA MEDITERANSKOG OKOLIŠA

Studij mogu upisati pristupnici koji:
-          su završili diplomski sveučilišni studij (ili ranije sveučilišni dodiplomski studij) iz znanstvenog polja: kemijskog inženjerstva, kemije, prehrambene tehnologije, biotehnologije te farmacije
-          su završili drugi srodni studij, o čemu odluku donosi Fakultetsko vijeće Kemijsko-tehnološkog Fakulteta, a kojom se može utvrditi i obveza polaganja razlikovnih ispita
-          imaju prosjek ocjena na studiju ≥ 3,5; upis s nižom prosječnom ocjenom moguć je uz dvije relevantne preporuke sveučilišnih nastavnika.
Studij traje 6 semestara, a završetkom studija stječe se akademski stupanj:
doktor znanosti, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, sve znanstvene grane.
Školarina  po semestru studija iznosi 6.000,00 kuna.
II.
Prijava na natječaj treba sadržavati molbu s navedenim podatcima za kontakt, presliku diplome, prijepis ocjena sa studija, domovnicu, životopis i preporuke (ako je potrebno).
Ako školarinu plaća pravna osoba u kojoj je pristupnik zaposlen, prilikom upisa potrebno je priložiti odgovarajuću odluku.
Razgovor s pristupnikom obvezan je dio upisnog postupka.
Studij će se realizirati ako se prijavi dovoljan broj kandidata, o čemu odluku donosi Fakultetsko vijeće.
III.
Prijave na natječaj  dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno na adresu:
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
STUDENTSKA SLUŽBA
21000 Split, Ruđera Boškovića 35
do 27. listopada 2017., uz naznaku „za natječaj za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij“
Detaljnije informacije moguće je dobiti na tel: 021/329-427 (Studentska služba) ili e-mail: dekanat@ktf-split.hr