Kemijsko-tehnološki fakultet

Nastupno predavanje dr. sc. Nives Vladislavić

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Temeljem članka 2., 3., 4., 5. i 6. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (N.N. br. 129/05)

POZIVAMO

na

NASTUPNO PREDAVANJE

            Dr. sc. Nives Vladislavić u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, znanstvena grana Anorganska kemija u Zavodu za opću i anorgansku kemiju, koje će se održati dana 18. ožujka 2019. godine u predavaonici F402, s početkom u 8:15 sati, za studente I. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Kemija.

Povjerenstvo za nastupno predavanje u sastavu:

  1. Doc. dr. sc. Marijo Buzuk, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
  2. Izv. prof. dr. sc. Slobodan Brinić, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
  3. Doc. dr. sc. Ivica Ljubenkov, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu

predložilo je pristupnici temu nastupnog predavanja:

„Uvod u kemiju halogenih elemenata“

             Predavanje je namijenjeno studentima I. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Kemija okviru redovite nastave iz kolegija „Anorganska kemija I.“.

Sažetak Uvod u kemiju halogenih elemenata