Kemijsko-tehnološki fakultet

Studentsko vrednovanje nastavnog rada

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Poštovani studenti,
Kako se bliži kraj ljetnog semestra organizira se studentsko vrednovanje nastavnog rada u sklopu jedinstvene ankete koju Sveučilište u Splitu provodi na svim sastavnicama. Ankete će se provoditi u periodu od 15. svibnja 2018. do 14. lipnja 2019.  Ispunjavanjem anketnog upitnika možete izraziti svoje zadovoljstvo kvalitetom nastave i nastavnika svakog predmeta. Vaši odgovori mogu ukazati na nedostatke i teškoće u nastavi te utjecati na poboljšavanje njene kvalitete.
Cilj svih anketa jest uočavanje problema i pronalaženje načina za njihovo otklanjanje. Izravni cilj nije stvaranje "sukobljenih“ strana, niti je primarni cilj kažnjavanje pojedinaca, jer takav pristup ne doprinosi napretku, nego je cilj dobivanje značajnih informacija koje će pomoći da se mjerama za poboljšanje osiguraju kvalitetni ishodi učenja i kvalitetan rad i život studenata.
Postupak studentskog vrednovanja nastavnog rada provodi se prema Pravilniku o studentskom vrednovanju nastavnog rada kojeg je donio Senat Sveučilišta u Splitu u ožujku 2017.  Navedeni pravilnik, rezultati provedenih anketa kao i svi drugi relevantni dokumenti nalazi se na mrežnim stranicama našeg Fakulteta na poveznici https://www.ktf.unist.hr/sustav-osiguranja-kvalitete.html
Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana za postupke studentskog vrednovanja možete se obratiti Odboru za unaprjeđenje kvalitete Kemijsko-tehnološkog fakulteta u pisanom obliku na adresu: nstip@ktf-split.hr
Srdačan pozdrav,
Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete
     Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić