Kemijsko-tehnološki fakultet

Poziv na javno izlaganje Kemijskog seminara I doktoranda Josipa Radića, mag. chem.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Sukladno čl. 24 Pravilnika o sveučilišnim  poslijediplomskim (doktorskim) studijima na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu i Elaboratu o studijskom programu Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Kemija mediteranskog okoliša pozivate se na

JAVNO IZLAGANJE KEMIJSKOG SEMINARA I

doktoranda Josipa Radića, mag. chem. pod naslovom: 
 
                                                                    "Otapala u zelenoj kemiji" 

koje će se održati 31. srpnja 2020. u 9:30 sati u predavaonici E400.

Voditeljica doktorskog studija
Kemija mediteranskog okoliša:
Izv. prof. dr. sc. Vesna Sokol