Kemijsko-tehnološki fakultet

Poziv na javno izlaganje Kemijskog seminara I doktorandice Glorie Zlatić, mag. biol. et chem.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Poziv na javno izlaganje Kemijskog seminara I

Sukladno čl. 24 Pravilnika o sveučilišnim  poslijediplomskim (doktorskim) studijima na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu i Elaboratu o studijskom programu Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Kemija mediteranskog okoliša pozivate se na

JAVNO IZLAGANJE KEMIJSKOG SEMINARA I

doktorandice Glorie Zlatić, mag. biol. et chem. pod naslovom „Primjena zelene kemije u kemijskoj obradi vode“ koje će se održati 8. travnja 2021. u 11:00 sati u predavaonici E401.

Voditeljica doktorskog studija
Kemija mediteranskog okoliša:
Prof. dr. sc. Vesna Sokol