Kemijsko-tehnološki fakultet

On-line nastava na engleskom jeziku “Biochemical Ecology and Terpenes from the Essentai Oils”

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

oils
Europsko sveučilište mora SEA-EU pokrenuto je 2020. godine u okviru programa Erasmus +. U sklopu provedbe projekta od 3. do 19. svibnja 2021. god. održana je on line-nastava modula “Biochemical Ecology and Terpenes from the Essential Oils” na engleskom jeziku (koristeći platformu Google Meet) u suradnji University of Cadiz, Faculty of Sciences i Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet (KTF). Prije početka on-line nastave, prigodnim riječima obratili su se prof. dr. sc. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Fidel Echevarría Navas, koordinator SEA-EU alijanse, prof. dr. sc. Matko Erceg, dekan KTF-a i prof. dr. sc. José Manuel Gómez Montes de Oca, dekan Faculty of Sciences, University of Cadiz.
Nastavu su održavali prof. dr. sc. Juan Carlos Garciá Galinda i prof. dr. sc. Igor Jerković. Sa KTF-a su sudjelovali slijedeći studenti: David Adžić, Petra Brajković, Ella Danese, Marko Grgić, Antea Hrepić, Marija Kirić, Elena Maras, Anica Pavlinović, Lidija Pirija, Ivana Ripić, Adriana Šegedin, Tomislav Šoletić, Antonia Šunjerga i Antonija Zorić. Nastava je bila podijeljena u četiri sekcije: I. Biokemijske osnove kemijske interakcije među živim bićima, II. Biokemija oprašivanja, uloga boje i mirisa, III. Biosintetski putevi terpena, IV. Tipični monoterpeni i sekviterpeni. Studenti su osim prisustvovanja nastavi i raspravi o iznesenim temama, sudjelovali i u timskom radu te su prezentirali seminarske radove na engleskom jeziku na tematiku prirodnih organskih spojeva te uspješno odgovarali na postavljenja pitanja i aktivno sudjelovali u raspravi o seminarskim radovima. Također su, u uvodnom dijelu, prezentirali i promovirali grad Split, Splitsko-dalmatinsku županiju, te Sveučilište u Splitu i KTF. Na ovaj način studentima je pružena mogućnost on-line interakcije kako bi nadopunili svoje kompetencije u izravnoj interakciji na stručnom engleskom jeziku.
oils2