Kemijsko-tehnološki fakultet

Poziv na javnu obranu teme doktorske disertacije doktorandice Anite Bašić, dipl. ing.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Sukladno čl. 31. Pravilnika o sveučilišnim poslijediplomskim (doktorskim) studijima na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu i Elaboratu o studijskom programu poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i zaštiti okoliša pozivate se na

JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE
doktorandice Anite Bašić, dipl. ing. pod naslovom „Kinetička analiza sorpcije bakrovih iona na zeolitu NaX u kotlastom reaktoru pri različitim hidrodinamičkim uvjetima“ koja će se održati 28. ožujka 2022. (ponedjeljak) u 13:15 sati u predavaonici E402.

                                                                                      Voditeljica doktorskog studija
                                                                  Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i zaštiti okoliša
                                                                                        Prof. dr. sc. Branka Andričić