Kemijsko-tehnološki fakultet

Obavijest o obrani doktorske disertacije - Josip Radić, mag. chem.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

U četvrtak 28. travnja 2022. godine u 11:00 sati, u vijećnici Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, doktorand poslijediplomskog sveučilišnog studija „Kemija mediteranskog okoliša“ Josip Radić, mag. chem. pristupit će obrani doktorske disertacije pod naslovom

Razvoj nove ionsko-selektivne elektrode na bazi paste od ugljikovog materijala za potenciometrijsko određivanje djelatne tvari farmaceutika

pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
  1. prof. dr. sc. Josipa Giljanović, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu
  2. prof. dr. sc. Marija Bralić, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu
  3. prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
Zamjenski član: izv. prof. dr. sc. Ante Prkić, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu.

                                                                                               Dekan, prof. dr. sc. Matko Erceg